על אף שהאירוע שלנו נדחה – התהליך שקדם לו וההתנהלות סביב זה היו מאוד מקצועיים ונעימים